Rys historyczny Wojskowego Koła Łowieckiego nr 44 „TROP”

Historia Wojskowego Koła Łowieckiego nr 44 "TROP" na ziemi pilskiej rozpoczyna się wiosną 1952 roku. Decyzją nr 070/ MON z Wrocławia do garnizonu Piła zostaje przedyskolowana 2 Dywizja Lotnictwa Szturmowego wraz z dwoma pułkami – 6 i 51 pułkiem lotnictwa szturmowego. Wśród oficerów – lotników są Koledzy myśliwi i to właśnie oni: Leon Woźniak, Czesław Michalski, Piotr Martynowicz, Stanisław Radyno, Władysław Pyzel, Jan Darka i inni tworzą podwaliny Koła Łowieckiego, które otrzymuje nr 262 i działa przy 6 plsz (Jednostka Wojskowa nr 1316). Koło zostaje podporządkowane pod Zarząd Okręgowy Wojskowych Kół Łowieckich nr 2 w Bydgoszczy.

Pierwszy Zarząd Koła tworzyli Koledzy: Prezes Władysław Pyzel, Łowczy Bedełek i Skarbnik Czesław Michalski.

Ciężkie były lata pięćdziesiąte na ziemiach odzyskanych brakowało dosłownie wszystkiego. Piła zniszczona w wyniku działań wojennych w 80 %, okoliczne lasy pełne pozostałości wojennych: okopy, transzeje, niewybuchy. Wyposażenie Kolegów myśliwych było różne, tylko nieliczni posiadali typową broń myśliwską zazwyczaj dubeltówki, pozostali polowali z wojskowych karabinów wzór 44 i mauser wzór 98. Ubiory myśliwskie to przede wszystkim wojskowe umundurowanie polowe, a środki lokomocji to zazwyczaj motocykle niemieckie BMW, Zundapp lub rosyjskie „EMKI”. Koło nie posiadało żadnej kwatery myśliwskiej. Jak wspominali starsi Koledzy myśliwi „spało się na gołej ziemi w wojskowych śpiworach lub w stodołach, posiłek przygotowywaliśmy w kociołku nad ogniskiem – takie to były czasy.”

Koło otrzymało swój pierwszy Obwód Łowiecki w powiecie złotowskim o powierzchni ponad 4300ha., i gospodarowało w nim przez kilka lat. W 1959 roku następuje reorganizacja Koła – w zamian istniejącego Obwodu Łowieckiego w powiecie Złotów Koło otrzymuje dwa nowe Obwody. Obwód Łowiecki nr 22 o powierzchni 7130 ha w powiecie Trzcianka, oraz Obwód Łowiecki nr 154  o powierzchni 5250 ha w powiecie Czaplinek. Do istniejącego numeru Koła zostaje dodana nazwa "TROP", a pełna nazwa Koła brzmi: Wojskowe Koło Łowieckie nr 262 "TROP" przy 2 Dywizji Lotnictwa Szturmowego w Pile.  Koledzy z 6 plsz tworzą odrębne Koło Łowieckie, które przyjmuje nazwę „Sęp”.

Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte to dynamiczny okres rozwoju Koła, w uzgodnieniu z Nadleśnictwem Trzcianka Koło otrzymuje swoją pierwszą kwaterę „Wygoda” w Obwodzie Łowieckim nr 22. W Obwodzie Łowieckim 154 myśliwi korzystają z części budynku mieszkalnego w osadzie Podstrzesze – Knieje w rejonie wioski Motarzewo. W tym czasie Zarząd Koła stanowią Koledzy: Prezes – ppłk Jan Darka, Łowczy mjr Józef Cieślik, Sekretarz mjr Mieczysław Kowalczyk, Skarbnik mjr Piotr Martynowicz. Rośnie liczba myśliwych, pod koniec lat siedemdziesiątych Koło liczy ponad 30 członków.
W Obwodach Łowieckich pozyskuje się rocznie około 30 jeleni, 150 saren, 90 dzików i 50 zajęcy. Zabezpieczenie polowań zbiorowych stanowi sprzęt wojskowy. Poprawia się  stan kwater i warunki bytowania zwierzyny. Większość myśliwych posiada typowa broń myśliwską.

Lata osiemdziesiąte  to dalszy rozwój Koła, ster dzierżą Koledzy: Prezes ppłk Henryk Stosik, Łowczy ppłk Mieczysław Kowalczyk, Sekretarz mjr Tadeusz Kaźmierski, Skarbnik mjr Piotr Martynowicz. Gospodarka łowiecka prowadzona jest na dobrym poziomie.

Na początku lat dziewięćdziesiątych następuje kolejna zmiana Zarządu Koła w którego skład zostali wybrani Koledzy: Prezes  płk Józef Bilenin, Łowczy Ppłk Julian Kotarski (mjr Tadeusz Walczuk), Sekretarz chor. Dariusz Boiński, Skarbnik mjr Bohdan Morik. W skutek zmian organizacyjnych w Wojskach Lotniczych rozformowana zostaje 2 Dywizja Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego ( dawna 2 DLSz). Patronat nad Kołem przejmuje 21 Centralny Poligon Lotniczy w Nadarzycach. W 2005 roku Koło otrzymuje nowy numer 44.

W XXI wiek Koło wchodzi z liczbą członków 70 oraz nowym Zarządem w składzie: Prezes Jerzy Woźniak, Łowczy Tadeusz Solibieda, Skarbnik Bohdan Morik, Sekretarz Edward Pietkiewicz. Następuje wzrost aktywności łowieckiej członków Koła, poprawie ulegają warunki bytowania zwierzyny oraz socjalno – bytowe myśliwych w Obwodach.

Aktualnie Wojskowe Koło Łowieckie nr 44 "TROP" jest prężnie działającym Kołem podległym pod Zarząd Okręgowy PZŁ w Pile. Liczy 67 członków i 3 stażystów oraz  gospodaruje w dwóch Obwodach Łowieckich o łącznej powierzchni ponad 12 000 ha.

Obwody są bardzo dobrze zagospodarowane znajdujące się w nich liczne urządzenia łowieckie ( ambony, wyżki, paśniki lizawki) spełniają wszystkie przyjęte standardy. Uprawiane są poletka łowieckie o łącznej powierzchni przekraczającej 35 ha oraz 22 pasy zaporowe. Na bieżąco prowadzony jest monitoring szkód łowieckich i przeciwdziałanie ich powstawaniu.  Prace polowe  wykonywane są  przy użyciu własnego sprzętu rolniczego.

Koło posiada dwie Stanice Myśliwskie, które usytuowane w Obwodach noszą odpowiednio nazwy:
Obwód Łowiecki 65 –  "Usypisko"
Obwód Łowiecki 171 – "Knieje"

Bardzo dobrze układa się współpraca Zarządu Koła z Zarządem Okręgowym w Pile i w Koszalinie, Nadleśnictwami Trzcianka i Borne Sulinowo, ARiMR oraz  rolnikami posiadającymi grunty w naszych obwodach. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile to szkoła, którą objęliśmy swoim patronatem i w miarę posiadanych możliwości finansowych wspieramy. Corocznie przed okresem zimowym po konsultacjach z Gronem Pedagogocznym zakupujemy odziez zimową dla najbardziej potrzebujących dzieci. Na zakończenie roku szkolnego fundujemy nagrody dla najlepszych uczniów. Zimą dzieci pomagają nam w dokarmianiu zwierzyny. Cyklicznie prowadzimy prelekcje i tzw."zielone lekcje przyrody" w oparciu o nasze obwody i występującą w nich faunę i florę.
Nowym  przedsięwzięciem  Zarządu Koła jest organizowanie  pikniku dla dzieci i rodzin myśliwych.

Rocznie Koło pozyskuje około 80 jeleni w tym 30 byków, około 160 saren i około 200 dzików. Z roku na rok dostrzega się wzrost liczebności zająca i kuropatwy. Ponadto w Obwodach spotkać można łosia, daniele, rysie, wilki jak również orła bielika i kanię rdzawą. Polujemy również na lisy, jenoty, borsuki, kuny i ptactwo wodne. Organizujemy polowania  indywidualne  i zbiorowe   dla myśliwych – członków Koła jak i  cudzoziemców, zabezpieczenie logistyczne polowań realizujemy przy użyciu własnych środków transportowych.

Pomimo trudności na jakie napotyka Łowiectwo w Polsce kondycja finansowa naszego Koła pozwala na realizowanie inwestycji, sprawne funkcjonowanie jak również terminowe rozliczanie zobowiązań.

Obecnie Zarząd Koła stanowią Koledzy:
Przewodniczący Zarządu –  Jarosław Strzelecki
Łowczy Koła – Paweł Walerczyk  ( od 12.04.2014 Jerzy Chybik )
Skarbnik – Zygmunt Kolasa ( od 15.01.2017 Paweł Przychodniak )
Sekretarz – Łukasz Spychalski
Podłowczy obwodu nr 65 –  Adam Prządka ( od 12.04.2014 Jan Wardak )
Podłowczy obwodu 171 – Rafał Zblewski ( od 23.07.2014 Marcin Kostrubiec )

Komisja Rewizyjna - Koledzy:
Przewodniczący –   Leszek Jęchorek
Członkowie : Bohdan Morik, Bogdan Lacroix, Tadeusz Kaźmierski ( od 23.04.2015 - Leszek Baraniecki, Tomasz Starzomski, Jerzy Woźniak )

Myśliwi Koła posiadają liczne trofea w tym niejednokrotnie medalowe. Za swoją działalność wielu członków  wyróżniono medalami łowieckimi.

15.09. 2012 nasze Koło obchodziło  60–cio lecie swojego istnienia, podczas  uroczystosci Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej  Kol. Antoni Przybylski, oraz Łowczy Okręgowy ZO PZŁ  w Pile Kol. Sławomir Jaroszewicz dokonali aktu wręczenia Sztandaru dla Koła. Na wniosek Zarządu Okręgowego PZŁ w Pile Kapituła Odznaczeń Łowieckich przy Zarządzie Głównym PZŁ odznaczyła Wojskowe Koło Łowieckie nr 44 "TROP" w Pile Złotym Medalem Załugi Łowieckiej.

Opracował Bogdan Lacroix,
Jarosław Strzelecki.
Piła, dnia 20.09.2012 r.

Pogoda i fazy księżyca

Ewidencja polowań

Facebook

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 369134