Ze względu na konieczność ograniczenia populacji dzika ( pismo Ministra Środowiska z dnia 11.08.2017 r. ) Zarząd Koła prosi Koleżanki i Kolegów o zintensyfikowanie polowań indywidualnych na dziki. Ponadto Zarząd Koła podjął Uchwałę 46/17/18 o zorganizowaniu dodatkowych polowań zbiorowych.

Szczegóły:

Każdy myśliwy, który zamierza wziąć udział w dodatkowym polowaniu zobowiązany jest do przestrzegania niżej wymienionych zasad:

·Zabrać ze sobą 1 osobę do naganki ( na swój koszt );

·Przemieszczanie w trakcie polowania odbywać się będzie własnymi środkami transportu;

·Na zakończenie polowania przewidziane jest pieczenie kiełbasek przy ognisku;

·Zgłoszeń na polowanie należy dokonać co najmniej 4 dni przed polowaniem;

·Zgłoszenia przyjmują Podłowczowie obwodów;

Kol. Jan Wardak – obwód 65;

Kol. Marcin Kostrubiec – obwod 171;

·Naganka będzie się poruszała pojazdem Tarpan;

·W przypadku małej liczby zgłoszeń polowanie może zostać odwołane;

·O ewentualnym odwołaniu polowania będą powiadomione tylko osoby, które się zgłosiły na polowanie;

POCZATEK POLOWAŃ GODZINA: 08.00

·Wszystkie wymienione wyżej zasady dotyczą wyłącznie polowań dodatkowych wskazanych w uchwale Zarządu Koła nr 46/17/18.

 

Terminy polowań dodatkowych:

Obwód 65.

10.11.2017.

14.11.2017.

28.11.2017

Obwód 171.

12.11.2017

29.11.2017

 


 

.............................................................. Zarząd Koła

 

Opracował: Hubert Strzelecki      

Pogoda i fazy księżyca

Ewidencja polowań

Facebook

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 257461